13+ Contoh Pidato Bahasa Sunda Singkat Terbaru dan Terlengkap !

Pidato Bahasa Sunda – Pidato yang dibuat dalam bahasa Sunda dinamakan biantara. Isinya kurang lebih sama dengan jenis pidato lainnya, yang dibuat dan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Pidato dalam bahasa sunda juga bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan, kepada banyak orang atau di khalayan umum. Namun isi dari pidato itu sendiri, tetap harus memiliki tujuan yang jelas.

Karena ketika kita berbicara di depan orang banyak, tentu kita harus memiliki arah pembicaraan yang jelas. Jangan sampai orang yang mendengarkan tidak merasa jelas atau paham atas apa yang disampaikan. Penyampaian pidato bahasa Sunda tentu harus disesuaikan dengan tempatnya, karena penonton harus paham apa yang sedang dibicarakan.

Hal Penting dalam Pembuatan Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

Bagi sebagian orang yang berasal dari tanah Sunda, tentu tidak setiap hari mendengarkan pidato yang disampaikan dalam bahasa sunda. Karena pidato berbahasa sunda biasanya disampaikan pada momen-momen tertentu di sekolah atau di sebuah pedesaan. Oleh karena itu karena penyampaiannya jarang, maka cara membuat dan menyampaikannya pun harus detail dan tepat.

Beberapa hal yang penting yang harus Anda perhatikan dalam membuat pidato bahasa Sunda, di antaranya yaitu:

  1. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, karena tidak mungkin anda menyampaikan pidato bahasa Sunda yang sangat halus pada anak-anak SD. Anda juga harus memerhatikan pola dan struktur dari bahasa Sunda, yang harus dipahami terlebih dahulu dan penting untuk diperhatikan.
  2. Memberikan salam pembukaan terlebih dahulu, di awal penyampaian pidato. Yang bertujuan untuk bentuk rasa hormat kepada audience yang hadir saat itu. Anda juga bisa menyelipkan humor atau basa basi sedikit di kalimat pembukaan tersebut.
  3. Menyampaikan isi pidato secara garis besarnya saja, lalu menguraikannya dengan jelas dan lengkap agar orang yang menerima paham apa yang disampaikan. Anda bisa menjelaskan secara rinci, dari mulai pembukaan sampai akhir pidato.
  4. Beri kesimpulan dari isi pidato yang telah Anda sampaikan.
  5. Beri juga saran atau anjuran dari pidato yang disampaikan.
  6. Jika Anda memberikan pidato di suatu pedesaan, maka gunakanlah bahasa sunda yang umum yang dimengerti oleh mereka. Gunakanlah bahasa yang sederhana saja, tetapi tetap formal dan berkualitas.

Pidato Bahasa Sunda tentang Menjaga Kebersihan

Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

Assalamualaikum Warrahmatulohi Wabarakattuh

Langkung tipayun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah SWT, Tuhan Nu Esa anu mana masihan hidayah sareng inayah-Na ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempel di acara ieu, dina kaayaan sehat wal afiat alhamdulilah.

Para wargi sakalian anu dipikahormat kusimkuring,

Dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang tema kebersihan, nyaeta kumaha pentingna ngajaga diri dina hidup sehat jeung manfaat ngajaga kasehatan. Nu mana urang sadaya teh kedah atau wajib ngajaga lingkungan sekitar urang, sareng awak nyalira yen urang sadaya tiasa ngajaga kasehatan tina sagala rupi panyakit nu aya.

Ku margi kitu urang sadaya ge kedah ningkatkeun carana pola hidup nu sehat kanggo kapayuna hirup urang sakalian di kawitan ti ayeuna. Siga anu pernah diterangkeun dina salah sahiji hadist, ‘ Inna dhofatu minal iman.’ Anu hartosna teh, kabersihan sabagen tina iman.’ Nu matak kudu dijaga ku urang-urang.

Sebagai urang muslim anu taat, anu gaduh kaimanan di jero hate urang tangtu urang teh kudu bersih sareng suci tina sagala kotor atau najis anu nyebabkeun urang jadi teu suci. Allah SWT mah resep kanu hamba anu merhatikeun jeung ngajaga kabersihan. Bersih eta teh kaasup kana raga urang, diri urang, sareng lingkungan di sakitar urang.

Tapi kabersihan eta teh rupina macem-macem, aya nu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kedah jadi jalma anu kaasup bersih sadayana, sabab ngan bersih raga tapi hatena teu bersih mah nya percuma. Matak ti mulai ayeuna, hayu urang ngabersihan sagala rupina, sareng ningkatkeun pola hidup sehat kanggo urang sadayana.

Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, hatur nuhun.

Wassalamualaikum salam Wr. Wb.

Pidato Bahasa Sunda tentang Perpisahan

Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

Assalamualaikum Wr. Wb.

Manga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah SWT, nu di mana dina kasempatan ieu urang sadayan atos dipasihan kasempatan kempel sareng dina kaayaan sehat walafiat.

Hadirin sadaya anu dipikahormat ku simkuring, henteu karaos nya tos 6 taun geningan urang aya didie. Anu disebatkeun nuju menuntut ilmu. Ayena saleresna urang sadaya teh bakal papisah, ti sakola ieu. Mugia naon anu diajarkeun ku Bapak sareng Ibu guru teh, tiasa dimanfaatkeun ku urang sadaya kanu hal anu positif sareng aya manfaatna.

Mugia amal sareng ibadah Ibu sareng Bapak guru ano tos ikhlas ngajar urang sadaya sina pinter, kenging wewelasan ti Allah SWT.

Sakitu heula ti abdi anu tos ngawakilan rerencangan sadaya, kirang lebihna neda dihapunteun ku sadaya. Hatur nuhun.

Waalaikum salam Wr. Wb.

Pidato Bahasa Sunda Singkat tentang Agama

Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah SWT anu Maha Agung, dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu.

Hadirin anu dipikahormat,

Berimana kana qada jeung qadar seueur manfaatna, di antarana tiasa nguatkeun kaimanan sareng katakwaan ka Allah SWT. Selain ti eta bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atawa kajadian nu aya di bumi ieu teh, tos diatur ku Allah SWT. Matak ayana qada jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran urang, salila urang hirup di dunia.

Masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh, ngarupakeun katetepan ti Allah SWT. Jadi urang teh kudu tawakal, da sagala rupina ge tos aya izin ti Allah SWT. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti katetapan Allah SWT, deuk nu hade deuk nu goreng. Sadayana tos diatur ku Maha Kawasa.

Iman kana qada jeung qadar ieu oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah SWT, sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah SWT salawasna.

Sakieu heula pidato ti abdi, upami aya cariosan anu merenah di hate abdi nyuhunkeun dihapunten.

Waalaikum salam Wr.Wb.

Teks Pidato Bahasa Sunda tentang Kesehatan

Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

Assalamualaikum Wr.Wb

Wilujeng enjing ka sadayana, urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah SWT nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan. Nu mana urg tiasa patepang raray di acara ieu.

Ibu/Bapak guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, para wargi anu dipikahormat ku simkuring.

Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadaya wajib ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan, teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat. Misalna meresihan awak pas urang keur ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin, jeung sajabana. Tah eta teh conto cara hirup nu sehat.

Conto anu sanesna urang kedah miceun runtah di tempatna, teu kenging sembarangan, terus lamun nyiduh ulah di mana wae, batuk atawa beresin ge kudu nutupan bahan ambeh henteu nularkeun virus ka batur. Urang teh kedah mikacinta kanu kabersihan diri urang, sangkan hate urang ge suci jeung bersih.

Lamun urang hoyong janten jalmi anu jagjag waringkas, urang kedah soson-soson meresihan diri urang sorangan tina sagala kotor nu aya. Bade eta kotor jasmani atanapi kotor rohani, upami meresihan kokotor jasmani urang teh kedah mineng mandi, meresihan lingkungan, jeung sagala kokotor anu bisa nyebabkeun panyakit di diri urang.

Tuluy kumaha lamun bade meresihan kokotor rohani, carana nyaeta urang kudu ningkatkeun kaimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah. Ngan anu kudu diinget teh, sehat lain saukur bersih hungkul. Tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu matak ngajagjagkeun diri urang. Misalnya urang rajin olahraga.

Hadirin sadayana cekap sakitu pidato tentang kasehatan ieu, hatur nuhun kana perhatosanana.

Waalaikum salam Wr.Wb.

Pidato Bahasa Sunda tentang Kemerdekaan

Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

Assaalamualaikum Wr.Wb

Sateuacana, hayu urang panjatkeu puji sareng syukur ka Gusti Allah SWT. Anu tos maparinkeun rahmat-Na ka urang sadaya, dugi urang tiasa kempel di acara dinten ieu.

Hadirin anu dipikahormat ku simkuring, Bapak Kapala Sakola, Bapak/Ibu guru anu dipikahormat, sareng rerencangan simkuring anu dipikacinta. Dinten ieu alhamdulilah urang tiasa kempel sareng patepang raray dina urutan meriahkeun hari kamerdekaan Indonesia.

Urang periyogi ka uninga, yen di zaman baheula the seueur pisan pangorbanan para pejuang dina ngabelaan kamerdekaan nagara Indonesia. Matak ku kituna, urang salaku warga nagara Indonesia generasi penerus bangsa, sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan urang. Carana nyaeta diajar sing giat jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia.

Tepi sabenerna, seuer keneh hal-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadaya sebagei generasi muda dina rangka ngeusian kamerdekaan Indonesia. Contona ngajauhkeun diri urang tina pangaruh narkoba, jauhkeun diri urang tina pergaulan bebas, tawuran anu ngabahayakeun nyawa, jeung sajabana anu mawa pangaruh buruk jang diri urang.

Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal positive atau aya mangpaatna jang diri urang, misalna nyieun prestasi di sakola, seueur maca buku nu berguna, diajar sing bener di sakola, jeung sajabana.

Rupina mung sakitu pidato ti simkuring, hapunten saupami dina biantara ieu aya cariosan anu salah atawa kirang merenah dina hate aranjeun.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pidato Bahasa Sunda Mengenai Penggunaan Narkoba

Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

Assalamualaikum Wr.Wb

Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng rasa syukur ka Allah SWT nu Maha Kawasa. Kulantarkan nikmat sareng hidayah-Na, urang tiasa patepang raray sareng kempel di dieu di acara ieu.

Ibu/Bapak guru anu dipikahormat ku simkuring, sareng rerencangan anu dipikacinta ku simkuring, dina kasempatan ieu kuring hoyong ngadugikeun biantara. Anu judulna “Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja”.

Dina dunia medis hartina narkotika the nyaeta obat bius atau obat penenang, anu dipasihkeun ka para pasien anu bade dioperasi. Narkotika ieu tah mangrupa zat adiktif anu ngabahayakeun pisan kana nyawa urang sadaya, lamun dipake teu bener. Misalna teu sesuai jeung resep atau anjuran ti dokter. Jaba narkotika teh bisa nyebabkeun kacanduan.

Lain eta wae, akibat penyalahgunaan narkotika atawa narkoba ieu the nyaeta bisa nyebabkeun karusakan saraf motorik urang dina otak. Anu leuwih parahna deui narkoba bisa nyebabkeun kageloan, jeung kematian. Nyawa urang teh bisa ngalayang mun urang konsumsi narkoba sangeunahna.

Ari barudak ngora di zaman ayeuna, marake narkoba teh jang naon? Biasana mah jang gagayaan hungkul, bari jeung maraneh na teh teu apal yen narkoba teh bisa ngabahayakeun nyawa urang. Atawa ngan saukur mimiluan batur, ambeh katingalina keren. Padahal mah keren timana, mun ujung-ujungna urang ngan maot gara-gara narkoba.

Jaba lamun urang make narkoba sareng ngedarkeun the bakal ditahan ku polisi tuluy dipenjara. Apanan narkoba teh pemakeanna tos diatur di undang-undang. Jadi nu marake narkoba teh, hubunganna tos jeung hukum. Nu matak tong haying make narkoba, atawa zat adiktif lainna nu matak ngarusak kahirupan urang ayeuna atawa anu bakal datang.

Mening ayeuna mah urang ngajaga diri tina barang haram nyaeta narkoba, jeung focus ka hirup nu baleg. Meungpeung hirup urang ngora keneh, anu insha Allah panjang keneh hayu urang eusi kahirupan ku hal-hal anu positif. Mugi-mugi ieu biantara teh aya mangpaatna kanggo sadayana.

Sakitu heula anu tiasa kuring dugikeun tentang bahaya make narkotika atau narkoba. Hapunten pisan bilih aya kalepatan cariosan, hatur nuhun perhatosanana.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Pidato Bahasa Sunda tentang Maulid Nabi

Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda

Assalamualaikum Wr. Wb.

Hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah SWT, yen dinten ieu urang tiasa patepang raray deui di acara anu suci ieu. Shalat sareng salam urang haturkeun ka junjungan urang, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kulantaran Anjeuna, urang janten tiasa ngabedakeun sagala perkara di hirup urang mana anu haq jeung mana anu bathil.

Hadirin sadaya anu dimuliakeun ku Allah SWT, unggal jalmi teh tos tangtu gaduh harapan bahwa urang teh hoyong kabagjaan di dunia jeung di akhirat. Kabagjaan eta teh moal tiasa dilakonan ku cara sakadaek urang pribadi. Atawa aya hura-hura sareng sagala hal anu dilarang ku agama urang nyaeta agama Islam.

Tapi urang teh sebagei jalmi atau hamba Allah, kedah ngalakukeun sagala kahadean di hirup kaasup ibadah anu diperintahkeun ku Allah SWT saperti anu ditulis di Al quran jeung hadist. Tapi urang ge kudu terang, yen ngalakukeun ibadah kudu dimimitian ku hate anu ikhlas. Artina ngalakukeun sagala ibadah eta teh, lain karna hoyong ditempo ku batur komo deui karna hoyong dipuji hungkul.

Sababna mun urang ibadah ngan saukur haying ditempo ku batur hungkul mah, kalahkah urangna nu cape beribadah. Padahal ibadah nu sabenerna teh kedah dilakukeun sing ikhlas jeung pasrah. Kanjeng Nabi Muhammad, pernah nyebutkeun yen ciri-ciri jelema nu riya dina ibadah ada sababaraha macem. Sapertos :

  1. Sanajan sifatna males ngalakukeun ibadah misalna solat, jelema eta teh bakal ngadadak rajin pas aya batur nu ningali manehma ngalakukeun solat.
  2. Ibadahna teh getol ngan disebabkeun ku haying dipuji ku batur hungkul, tapi mun ditegor ku batur kalahkah pundung.

Tapi mudah-mudahan urang sadaya moal nepi ka kitu, moal ngalakukeun ibadah ngan saukur riya hungkul. Tapi emang tulus sareng ikhlas ngalakukeun karena Allah.

Mung sakitu heula biantara di acara Maulid Nabi ieu nu tiasa simkuring dugikeun ka sadayanan. Mugi-mugi eusina seueur mangpaatna, kanggo urang sadaya. Hapunten bilih seueur keneh kakiranganna. Mudah-mudahan doa urang ayeuna diijabah jeung diberkahi ku Allah SWT. Amin Ya Rabbal alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Boleh copy paste, tapi jangan lupa cantumkan sumber.Terimakasih

Pidato Bahasa Sunda