Cara Membuat Surat Permohonan yang Baik dan Benar

Contoh Surat Permohonan – Surat permohonan merupakan surat yang menyatakan permohonan atau permintaan antara satu pihak dan pihak lain. Surat permohonan sendiri dapat bersifat resmi atau pun tidak resmi. Surat yang resmi biasanya ditujukan kepada suatu instansi. Secara keseluruhan surat permohonan biasanya diberikan dari yang kedudukannya lebih rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Dalam menulis … Continue reading Cara Membuat Surat Permohonan yang Baik dan Benar